Fisioterapia en Allegra

Caigudes en gent gran: causes, riscos i els millors consells per prevenir-les

Les caigudes en gent gran és un dels síndromes geriàtriques de més prevalença e impacte en la nostra societat. És una de les causes més elevades que provoca dependència i mort entre els nostres avis. Mirem algunes dades per prendre conciència del impacte de les caigudes en la gent gran:  25% dels majors de 65…

TAA allegra

Beneficis per a la gent gran del contacte amb animals

Cada cop estàn més demostrats científicament els beneficis per a la gent gran del contacte amb animals. Aquests beneficis per a gent gran es donen en tots el àmbits de la persona, tant el físic, el cognitiu com l’emocional i social. A més, un aspecte molt important a tenir en compte és l’estimulació d’un valor…

Fisioterapia en ancianos

Fisioteràpia en avis: quins beneficis s’obtenen d’exercitar el cos?

La fisioteràpia en avis, com la fisioteràpia en general, no només serveis per a la rehabilitación sino també per a prevenir malalties i discapacitats. Existeixen problemes com el dolor, l’osteroporosi, la fragilitat, el sedentarisme, que amb l’aplicació de la fisioteràpia tenen solució. Però és sobretot la prevenció la que té un pes específic en la…

Pla d’atenció individualizat per a gent gran

El pla d’atenció individualitzat (PAI) és un document on es recullen les valoracions dels profesionals de la residència i els objectius a assolir amb les persones residents. El document està recollit en l’ article 18.12 del Decret 284/96, modificat pel decret 176/2000: tot establiment residencial i centre de dia ha de disposar d’un programa individualitzat…

estimulación cognitiva adultos

Els beneficis de la teràpia ocupacional en avis

Els beneficis de la teràpia ocupacional en avis té una gran evidència d’efectivitat. Aquesta disciplina sanitària, per desgràcia encara no molt coneguda, realitza un abordatge global de la persona aportant millores en la seva funcionalitat. Saber què és la teràpia ocupacional, els seus objetius i sobretot els beneficis en els nostres avis, és la base d’aquest article. En…