yoga adultos mayoresw

Yoga per a persones grans: quins beneficis comporta?

El yoga per a persones grans  és una activitat física ideal per l’envelliment actiu, donats els seus beneficis físics, psicològics com socials. Mai és tard per començar a realitzar aquesta pràctica i els seus beneficis són evidents.  Ara bé, la seva pràctica ha de ser regular. I adaptar-se a la realitat de cadascú, doncs envellir…

Pla d’atenció individualizat per a gent gran

El pla d’atenció individualitzat (PAI) és un document on es recullen les valoracions dels profesionals de la residència i els objectius a assolir amb les persones residents. El document està recollit en l’ article 18.12 del Decret 284/96, modificat pel decret 176/2000: tot establiment residencial i centre de dia ha de disposar d’un programa individualitzat…

iatrogenia en el anciano

Què és la iatrogènia en la persona gran?

La iatrogènia en la persona gran, tambè coneguda en castellà com yatrogénia, és la denominació a l’empitjorament de la salut arrel de la intervenció d’un professional sanitari. Des dels temps d’Hipòcrates, la medicina ha produït empitjorament de la salut de les persones al voler curar-les. D’ aquesta paradoxa neix tant el jurament hipocràtico, com els diferents codis deontològics…