Fisioterapia en Allegra

Caigudes en gent gran: causes, riscos i els millors consells per prevenir-les

Les caigudes en gent gran és un dels síndromes geriàtriques de més prevalença e impacte en la nostra societat. És una de les causes més elevades que provoca dependència i mort entre els nostres avis. Mirem algunes dades per prendre conciència del impacte de les caigudes en la gent gran:  25% dels majors de 65…

TAA allegra

Beneficis per a la gent gran del contacte amb animals

Cada cop estàn més demostrats científicament els beneficis per a la gent gran del contacte amb animals. Aquests beneficis per a gent gran es donen en tots el àmbits de la persona, tant el físic, el cognitiu com l’emocional i social. A més, un aspecte molt important a tenir en compte és l’estimulació d’un valor…

redes sociales confinamiento

Com sol·licitar l’ajut de dependència? Consells per no parar bojos amb els tràmits

La burocràcia per a sol·licitar l’ajut a la dependència sol ser un maldecap. Controlar tots els papers, informes, detalls, administracions, etc, no afavareix a sol·licitar l’ajut de forma ràpida i àgil, A més, es sòl iniciar el tràmit quan la situació no es sostenible i l’ajut urgeix.  L’objectiu principal d’aquest article es donar les claus…

Pla d’atenció individualizat per a gent gran

El pla d’atenció individualitzat (PAI) és un document on es recullen les valoracions dels profesionals de la residència i els objectius a assolir amb les persones residents. El document està recollit en l’ article 18.12 del Decret 284/96, modificat pel decret 176/2000: tot establiment residencial i centre de dia ha de disposar d’un programa individualitzat…